Meteen naar de inhoud

Houd ons scherp

Er zijn twaalf jeugdzorg plus instellingen in Nederland: Parlan, Levvel, Horizon, Jeugdzorg en Onderwijs Pluryn, Jeugdformaat, Elker, Behandelcentrum Woodbrookers, ’s Heeren Loo, Pactum (OGH Heldring Zetten en Bijzonder Jeugdwerk), ViaJeugd en Schakenbosch.
In het afgelopen jaar hebben elf van deze instellingen gesprekken gevoerd met Helga Meurs en Huig de Groot naar aanleiding van ons Manifest Jeugdzorg Urgenties. 
Echter, één instelling, Stichting Schakenbosch Zorg voor jeugdigen B.V., wilde niet deelnemen aan deze gesprekken.

Wat heeft het opgeleverd?

Het gesprek dat plaatsvond bij Parlan, samen met de groepsleiding en Suzan Terweij (Inhoudelijk Directeur en GZ-psycholoog), heeft geleid tot een vraag aan het JVB-bestuur. De instelling heeft gevraagd om een document te maken om hen te helpen zichzelf scherp te houden. Het JVB-bestuur heeft hier enthousiast op gereageerd. Vervolgens het “houd ons scherp” document ontwikkeld en deze gedeeld met de 11 bezochte instellingen. Het is de hoop van het JVB-bestuur dat het gesprek op gang blijft en dat de instellingen hun voornemens snel gaan uitvoeren om te voorkomen dat de kinderrechten worden geschonden.

Jeugdzorg plus instellingen bieden intensieve behandeling en begeleiding aan jongeren met complexe problemen. Het is belangrijk dat deze instellingen hun verantwoordelijkheid nemen en zich blijven inzetten om de rechten van kinderen te waarborgen. Het JVB-bestuur hoopt dan ook dat alle instellingen betrokken blijven bij het gesprek en dat zij zich volledig inzetten om de nodige veranderingen door te voeren.