Wie zijn wij?

Wij zijn Angelo, Daisy, Helga, Huig en Yara.
We zijn allemaal op onze eigen manier betrokken bij de Jeugdhulp. Samen vormen we het bestuur van JVB. Hieronder vertellen we over op welke manier we betrokken zijn bij de Jeugdhulp en waarom we meedoen met JVB.

Naast het bestuur hebben wij ook een raad van advies en een tal van vrijwilligers.

Wij zetten ons in om van
naar Voldoende Beschermd te gaan.

Angelo

Angelo

Hey hoi,

Mijn naam is Angelo. Ik ben gevraagd door Huig en Daisy om mee te werken aan Jeugdhulp Voldoende Beschermd. Zij hebben mij gezien als spreker bij een bijeenkomst naar aanleiding van commissie de Winter. Ik heb hieraan mee gewerkt om een ander geluid te laten horen over geweld in de jeugdzorg. Ik vertelde over mijn ervaring als jongere in de jeugdzorg. Ook vertelde ik over het geweld in de vorm van de knuffel/arm om me heen die ik niet kreeg als 13 jarige.

Ik werk nu als jeugdhulpverlener en ervaringsdeskundige. Vanaf mijn 18e heb ik mijn best gedaan om de jeugdzorg te verbeteren door middel van verschillende projecten en opdrachten. Dit zal ik blijven doen. Ik hoop vooral dat de shit die ik heb mee gemaakt omgezet mag worden tot mest voor anderen zodat zij mogen en kunnen groeien en bloeien zoals ik helaas pas veel later heb kunnen doen.

Ciao ciao

Daisy

Daisy

Hoi,

Als kind heb ik vanaf 8 tot 18 binnen de jeugdzorg gewoond, vanaf 11 tot 18 jaar onder OTS gestaan. Ik heb in deze jaren niet altijd de veiligheid, geborgenheid en hulp ervaren, waar ieder kind recht op heeft. Ik heb hier toen en later na mijn 18de veel last van ondervonden. Geen enkel kind gun ik deze last, daarom wil ik mij inzetten om te zorgen dat ieder kind veiligheid zal ervaren, geborgenheid zal voelen zal zijn en dat het echte passende hulp krijgt.

Daarom ben ik deelgenoot geworden van het avontuur Jeugdhulp Voldoende Beschermd.

Helga

Helga

Helga

In de rol als maatschappelijk betrokken mens kwam ik in 2017 voor het eerst in aanraking met jeugdhulpverlening. In een raad van cliënten kreeg ik verhalen van jongeren en lotgenoten te horen waarvan ik geen idee had. Schrijnend en ongelooflijk. Hoe kan dat nou gebeuren in Nederland? Veel mensen zijn hierover onwetend en wil ik vanuit die rol een bijdrage leveren bij JvB. Meedenken en luisteren. Omdat ieder kind en jong mens in de jeugdhulpverlening zich fysiek en emotioneel veilig moet voelen en het recht heeft met respect en liefde te worden opgevoed.  

Huig

Huig

Mijn naam is Huig de Groot. In de periode 1970 – 1980 ben ik erg actief geweest in de Belangenvereniging Minderjarigen (BM), een soort vakbond van en voor jongeren die toen in tehuizen van de kinderbescherming verbleven. In die jaren was ik ook werkzaam als mentor/praktijkbegeleider in ‘Woodrose’, een begeleid kamerbewoningsproject in Amsterdam.
De BM was een belangenorganisaties, zoals de JVB nu is. Veel jongeren uit de tehuizen konden via de BM opkomen voor hun belangen. We hebben toen veel acties gevoerd voor meer inspraak en tegen het gebruik van isoleercellen en alle andere vormen van geweld in de tehuizen. Het waren bijzondere jaren met o.a. bezettingen van tehuizen en het publiceren van zwartboeken.
In 1990 heb ik meegewerkt met het Steunpunt Zetten om de jeugdpsychiater Finkensieper van de Heldringstichting wegens ernstig, veelvuldig en jarenlang seksueel misbruik van meiden en jongens van het tehuis, achter de tralies te krijgen. Dat is toen gelukt, hij werd veroordeeld tot 6 jaar. Na zijn vrijlating is hij vrij snel overleden, tot grote opluchting van veel van zijn slachtoffers, omdat ze toen pas zeker wisten dat ze hem nooit meer zouden kunnen tegenkomen.
In juni 2019 ben ook ik, erg geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie de Winter. Maar eindelijk stond al het geweld zwart op wit, eindelijk erkenning. Ik ben toen weer actief mee gaan strijden voor een betere jeugdzorg. Ook in nagedachtenis van mijn, in maart 2019 overleden beste vriend Huib Winkel, die in tehuizen is opgegroeid. Samen met andere vrienden van hem hebben we het initiatief genomen om een zichtbaar, concreet bewijs van het geweld te realiseren: een Nationaal Monument Geweld in de Jeugdhulp, zie: www.stichtingnmgj.nl
En nu doe ik ook vol enthousiasme mee met JVB, om een succesvolle, nieuwe belangenorganisatie te helpen realiseren. Omdat het nog steeds gaat om waar ook de BM zich vijftig jaar geleden voor inzette. Hoe verschrikkelijk is dat! Woede, verdriet, strijdbaar! Ik wil het huidige geweld stoppen, ik wil toekomstig geweld voorkomen! 

Yara 

Yara

Hoi!

Ik ben Yara en ik ben door Angelo gevraagd om bij te dragen aan de missie van Jeugdhulp Voldoende Beschermd. Zelf heb ik van mijn 14e tot en met mijn 17e in de jeugdzorg gewoond, op verschillende soorten leefgroepen door het hele land. Ik miste hier de persoonlijke aandacht in deze cruciale periode van mijn ontwikkeling. Daarnaast heb ik op de leefgroepen dingen gezien en meegemaakt, die ik liever vergeet.

Ik zet mijzelf middels vrijwilligerswerk al jarenlang in om te voorkomen dat andere kinderen hetzelfde overkomt. Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving om op te groeien, ook als dat thuis (even) niet lukt!

Ik steun Jeugdhulp Voldoende Beschermd!

"Door kenbaar te maken dat ik JVB ondersteun en de omschreven belangen onderschrijf, wordt onze achterban steeds groter. Daarmee laten wij aan anderen zien dat het NU tijd is voor verandering. Hoe groter onze achterban hoe groter onze stem bij de verschillende organisaties waarmee wij samenwerken en waarmee we overleggen."

Vul daarom hieronder je naam en email adres in en ontvang de bevestiging direct in je mailbox.

NL03TRIO0320199797 T.N.V Stichting Jeugdhulp Voldoende Beschermd
KvK 82208956

© Copyright 2021 Jeugdhulp voldoende beschermd. Alle rechten voorbehouden.