24 juni 2021
Daisy - Voorzitter JVB

Colofon:

ISBN 9789083060200 Dit boek is ook verkrijgbaar als: e-book en Luisterboek Copyright © 2020 Nobel Boeken en Hélène van Beek
Kunstwerk Cover
Judith de Leeuw - JDL Street Art / Carla van de Puttelaar
Artwork 5,5 x 10 mtr
Judith de Leeuw - JDL Street Art
Fotografie
Model - Carla van de Puttelaar / Artwork - Leo Veger

Oproep aan ouders van kinderen die te maken hebben met het gedwongen kader in de jeugdzorg

Onze oproep heeft als doel om de schending van kinderrechten binnen de jeugdzorg concreet te maken zodat de kinderen en hun ouders de rechtsbescherming krijgen die zij verdienen.

Deze oproep is gericht aan ouders die;
Of gegrond verklaarde klachten hebben over, van, voor Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming, Autoriteit Persoonsgegevens vanaf 2018!
Of minister Sander Dekker mails hebben gestuurd m.b.t. uw onvrede over de werkwijze van bovengenoemde instellingen.

Ons plan!

Wij van JVB willen u oproepen om uw informatie voor 25 Augustus 2021 per mail te delen met Sander Dekker, zodat zijn onderzoek hopelijk lekker vlot kan verlopen opdat het niet meer afgedaan kan worden als incidenteel.
En zodat er nu actie ondernomen wordt om te herstellen wat nog te herstellen valt en verdere schade aan kinderen en ouders voor de toekomst te voorkomen.

Heeft u een van de onderstaande zaken of beide?

  • Uitspraak Klachtencommissie en/ of College van Toezicht en/ of Autoriteit Persoonsgegevens
  • Minister Sander Dekker mails gestuurd m.b.t. uw onvrede over de werkwijze van bovengenoemde instellingen.

U kunt dit melden via de mail aan : [email protected] en in cc [email protected] 
Vermeld bij uw email ook onder welke regio u valt.


Dit om aan te tonen dat het een landelijk dekkend structureel probleem is en geen incident.

Stichting JVB gaat vertrouwelijk met uw informatie om, wij brengen dit niet naar buiten. De telling van deze meldingen wordt door JVB nauwgezet gevolgd, zodat 'mis telling' door dhr. Dekker voorkomen wordt en eventueel geheugenverlies gedekt is.
Uw informatie telt alleen mee als het ook aan dhr. Sander Dekker is gestuurd.
Wij zullen een Excel bestand maken, waarin wij noteren in welke regio het speelt.
Wij zullen onze telling op 30 Augustus 2021 openbaar maken op deze site, onze social media kanalen en in een brief aan dhr. Dekker.


Aan iedereen de vraag om deze oproep te delen op social media en om dit met belanghebbende ouders te bespreken om hen te stimuleren hun casus ook naar buiten te brengen (met inachtneming van AVG) zodat de waarheid aan het licht komt en wegkijken geen optie meer is. Zodat het ongekend onrecht in de jeugdzorgaffaire stopt.


Samen kunnen we de noodklok in Nederland luiden. Het is tijd. De tijd dat kinderrechten uitgangspunt worden en dat kinderen verzekerd zijn van rechtsbescherming daar waar de overheid aantoonbaar foutief heeft gehandeld.Waarom vanaf 2018?

2018

Pilot en convenant


In 2018 is de pilot verbetering feitenonderzoek gestart en hebben Veilig Thuis, RvdK en Jeugdbescherming een convenant ondertekend waarbinnen vermeld staat om feiten naar waarheid aan te dragen en om onjuiste informatie recht te zetten.

Bericht in de NRC:
De gescheiden vader, de top van Justitie en het verdwenen rapport

Illustratie Sebe Emmelot

Een vader die strijdt tegen beschuldigingen door jeugdzorginstanties weet door te dringen tot de top van het ministerie van Justitie. Er wordt een alarmerend rapport opgesteld, maar dat verdwijnt in een la.

23 Juni 2021

24 Juni 2021

Verzoek e-mailprocedure Don Ceder 

Reactie Sander Dekker

24 Juni 2021

24 Juni 2021

Oproep, aan ouders van kinderen die te maken hebben met het gedwongen kader in de jeugdzorg, van JVB

Waarom deze oproep?
Om te laten zien dat Sander Dekker moet stoppen met willens en wetens te ontkennen dat er een aantoonbaar probleem is met de rechtsbescherming binnen het gedwongen kader en schending van kind/mensenrechten.
Dekker lijkt nog steeds van mening dat het een incidenteel probleem is.
N.a.v. het artikel in NRC waaruit onder andere blijkt dat;
De top van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft de conclusies van een alarmerend rapport uit 2018 over structurele en ernstige juridische fouten in de jeugdzorg stilgehouden. In het rapport, getiteld ''Incident of patroon?'', concludeert toenmalig topambtenaar van het ministerie Reinout Woittiez dat er ''meer dan incidenteel” fouten worden gemaakt bij het opstellen van jeugdzorgdossiers en dat die fouten niet hersteld worden. 

Ik steun Jeugdhulp Voldoende Beschermd!

"Door kenbaar te maken dat ik JVB ondersteun en de omschreven belangen onderschrijf, wordt onze achterban steeds groter. Daarmee laten wij aan anderen zien dat het NU tijd is voor verandering. Hoe groter onze achterban hoe groter onze stem bij de verschillende organisaties waarmee wij samenwerken en waarmee we overleggen."

Vul daarom hieronder je naam en email adres in en ontvang de bevestiging direct in je mailbox.

NL03TRIO0320199797 T.N.V Stichting Jeugdhulp Voldoende Beschermd
KvK 82208956

© Copyright 2021 Jeugdhulp voldoende beschermd. Alle rechten voorbehouden.